• สายด่วน

    053-885-596
  • สถานที่จัดงาน

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานมีการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นและเชิญรับชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ดนตรี การจำหน่ายสินค้าและอาหารภาคเหนือ

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: ศูนย์ประสานงานอพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม 👉 https://bit.ly/3nRpHaz
เผยแพร่โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

#CMRUNews #มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ #สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #ChiangMaiRajabhatUniversity

ข่าวสาร / กิจกรรม

พ่อเมืองเชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่

ร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 โดยพระราชานุญาตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 เปิดตัว “น้องลูกลาน และ น้องใบลาน” เป็นสัญลักษณ์ประจำ สื่อความหมายเยาวชนชาวเชียงใหม่ผู้มีหัวใจรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น